AllTele förvärvar Canal Digital Kabel-TV AB:s 22 000 IPTV-kunder

AllTele förvärvar Canal Digital Kabel-TV AB:s 22 000 IPTV-kunder och tillhörande teknikplattform efter att Com Hem AB förvärvat bolaget av Canal Digital Sverige AB. IPTV-verksamheten omfattar c:a 22 000 IPTV-kunder, vilket motsvarar c:a 10 procent av alla TV-kunderna hos Canal Digital Kabel-TV AB. Affären gör AllTele till den största leverantören av IPTV i Svenska stadsnät samt den tredje största leverantören av IPTV i Sverige. Genom förvärvet får AllTele tillgång till en fungerande teknikplattform med möjlighet att tillhandahålla moderna TV-tjänster och video on demand innehåll.

AllTele intar efter förvärvet en ny ställning på marknaden med ett komplett Triple-Play erbjudande. AllTele gör bedömningen att en framtidssäker Triple-Play leverans är en viktig förutsättning i arbetet med fortsatt hög tillväxt inom framförallt privatkundsmarknaden via stadsnät och direktanslutna fastigheter. AllTele blir med förvärvet även en betydande leverantör av TV via återförsäljare.

– AllTele får i och med denna affär både en kritisk kundmassa och en uppskalad teknikplattform för att snabbt kunna uppnå lönsamhet inom IPTV-segmentet samt en förstärkt position på marknaden som helhetsleverantör av framtidssäkra kommunikations- och mediatjänster, säger Ola Norberg VD AllTele.

Läs mer på AllTele.se